Członkostwo

Zapraszamy do dołączenia do grona członków Krakowskiego Towarzystwa Technicznego. Wypełnione i podpisane podanie należy przesłać na adres KTT (ul. Malborska 10/6, 30-563 Kraków) lub przeskanowane na adres email: kulczycka@meeri.pl.
Podanie można pobrać poniżej:
Zgłoszenie członkostwa do KTT