PackAlliance

PackAlliance: Europejski sojusz na rzecz szkolenia w zakresie innowacji i współpracy na rzecz opakowań przyszłości

Projekt PackAlliance ma na celu modernizację programu studiów szkolnictwa wyższego poprzez lepsze dostosowanie go do potrzeb rynku pracy w zakresie opakowań z tworzyw sztucznych.

PackAlliance to sojusz na rzecz wiedzy, który zrzesza partnerów akademickich i branżowych z 4 krajów UE (Hiszpania, Polska, Finlandia i Włochy) w celu wspierania współpracy środowisk akademickich z przemysłem w zakresie innowacji i budowania kompetencji na rzecz innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań z zakresu przemysłu opakowań, jako element kluczowy.transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Projekt rozpoczął się w styczniu 2020 r. i będzie trwał do końca 2022 r.


Program szkoleniowy

Specjalista w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym opakowań z tworzyw sztucznych

„Specjalista w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym opakowań z tworzyw sztucznych” to wyjątkowe szkolenie przeznaczone dla: pracowników przemysłu tworzyw sztucznych, studentów I, II, III stopnia zainteresowanych problematyką opakowań z tworzyw sztucznych oraz osób związanych z branżą tworzyw sztucznych, którzy chcą podnieść swoje umiejętności oraz zostać specjalistą w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze tworzyw sztucznych. Program jest finansowany przez UE w ramach projektu ERASMUS + KA2 PackAlliance, w którym uczestniczą wiodący partnerzy akademiccy i przemysłowi w tej dziedzinie.

Szkolenie potrwa od 1 października 2021 r. do 20 maja 2022 r. Program będzie podzielony na pięć modułów tematycznych:

Moduł 1. Nowe materiały i biomateriały

Moduł 2. Ekoprojektowanie i innowacyjne procesy produkcyjne

Moduł 3. Zaangażowanie obywateli i konsumentów

Moduł 4. Zarządzanie i waloryzacja odpadów

Moduł 5. Moduł praktyczny oparty na modelu nauczania Challenge Based Learning

Moduły 1-4 będą odbywały się online na platformie moodle w formie zajęć asynchronicznej i synchronicznej.

Program kończy się 8-tygodniowym, wspólnym praktycznym modułem opartym na modelu nauczania Challenge Based Learning. Szkolenie oferuje ograniczonej liczbie uczestników możliwość uczestniczenia w mobilności międzynarodowej, w której zostaną przyznane stypendia na pokrycie kosztów podróży i utrzymania.

Szczegółowe informacje o rekrutacji oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie. Zajęcia będą odbywały się w języku angielskim.

Program PackAlliance zostanie przedstawiony na wydarzeniu, które odbędzie się 10 czerwca. Informacje oraz rejestracja są dostępne na stronie.