Władze KTT (1991-2003)

 

Kadencja 1991-1994 Kadencja 1994-1997 Kadencja 1997-2000 Kadencja 2000-2003

ZARZĄD

Prezes

 

Kazimierz KOSIŃSKI

 

Kazimierz KOSIŃSKI

 

Kazimierz KOSIŃSKI

 

Jerzy BANAŚ

Z-ca Prezesa Maciej MISCHKE Wiesław BLASCHKE*

Kazimierz Jan KOSIŃSKI **

Kazimierz Jan KOSIŃSKI*

Wiesław BLASCHKE**

Wiesław BLASCHKE
Sekretarz Danuta MISCHKE Kazimierz Jan KOSIŃSKI* Wiesław BLASCHKE*
Skarbnik Zbigniew KLEWAR Dorota MACHOWSKA*

Wojciech STUDNICKI**

Wojciech STUDNICKI Wojciech STUDNICKI
Członkowie Zarządu Bronisław KOPYCIŃSKI Bronisław KOPYCIŃSKI*

Jan PAWEŁEK**

Stanisław BIZIOREK**

Wiesław BLASCHKE*

Jan PAWEŁEK

Ryszard LANGER**

Jan PAWEŁEK

Ryszard LANGER

Z-cy Członków Zarządu Witold GAWOR*

Antoni KOCÓJ*

Janusz JANECKI*

Jerzy DUDA*

Stanisław BIZIOREK**

Jan PAWEŁEK*

Mieczysław ROPA**

Marian SZELIŃSKI

Stanisław BIZIOREK*

Janusz JANECKI

Mieczysław ROPA

Stanisław BIZIOREK

Kazimierz CIMOCHOWICZ

Janusz JANECKI

Joanna NOWAK**

KOMISJA LUSTRACYJNA

Przewodniczący

 

Eugeniusz MATHIAS

 

Zbigniew KLEWAR*

Kazimierz SITARSKI**

 

Mieczysław DZIADKOWIEC

 

Mieczysław DZIADKOWIEC

Członkowie Jan PREIDL

Kazimierz SITARSKI

Mieczysław DZIADKOWIEC

Kazimierz SITARSKI*

Janusz JANECKI

Antoni KOCÓJ

Marian SZELIŃSKI

Jacek KRUPIŃSKI

Paweł SITARSKI

Z-cy Członków Antoni KOCÓJ

Jadwiga BASTER**

Jadwiga BASTER

Janusz SLIWINSKI

Edward KAWA

Henryk TUZIŃSKI

SĄD HONOROWY

Przewodniczący

 

Stanisław ANDRUSZEWICZ

 

Władysław MUSZYŃSKI

 

Władysław MUSZYŃSKI

 

Władysław MUSZYŃSKI

Członkowie Tadeusz MAĆKOWSKI

Jan WOJDYŁO

Stanisław DATKA *

Leszek REGUŁA

Jan WOJDYŁO**

Leszek REGULA

Jan WOJDYŁO

Leszek REGULA

Kazimierz KOSIŃSKI

Z-cy Członków Stanisław ANDRUSZEWICZ

Tadeusz MAĆKOWSKI*

Nikodem M. NOWAKOWSKI**

Nikodem M. NOWAKOWSKI

Stanisław ANDRUSZEWICZ*

Nikodem M. NOWAKOWSKI

Jan WOJDYŁO

Uwagi * stałe uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu * do 6. 11.1996
** od 6.11.1996
* do 19.03.1999
** od 19.03.1999
* funkcja pełniona równolegle
** stałe uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu