CZŁONKOWIE REDAKCJI CZASOPISMA TECHNICZNEGO KTT OD ROKU 1995

1995 (od nr 1) – 2000 (do nr 57)

Redaktor Naczelny: prof. dr inż., Bronisław KOPYCIŃSKI

Redaktor Odpowiedzialny: mgr inż. Kazimierz KOSIŃSKI

2000 (od nr 58) – 2000 (do nr 65)

Redaktor Naczelny: mgr inż. Kazimierz KOSIŃSKI

Redaktor Odpowiedzialny: prof. dr hab. Inż. Nikodem Marian NOWAKOWSKI

2001 (od nr 66) – 2006 (do nr 128)

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Inż. Nikodem Marian NOWAKOWSKI

Redaktor Techniczny: prof. dr hab. Inż. Wiesław BLASCHKE

Kolegium Redakcyjne: dr inż. Andrzej CHYBA, mgr inż. Mieczysław DZIADKOWIEC, doc. dr inż. Stanisław RYBICKI, dr inż. Wiesława STYKA

2007 (od nr 130) – 2011 (do nr 153)

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Inż. Wiesław BLASCHKE

Kolegium Redakcyjne: mgr inż. Mieczysław DZIADKOWIEC, prof. dr hab. Inż. Nikodem Marian NOWAKOWSKI, doc. dr inż. Stanisław RYBICKI, dr inż. Wiesława STYKA

2012 (od nr 154) – 2014 (do nr 161)

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Inż. Wiesław BLASCHKE

Kolegium Redakcyjne: dr inż. Jerzy BANAŚ, mgr inż. Mieczysław DZIADKOWIEC, prof. dr hab. inż. Nikodem Marian NOWAKOWSKI, doc. dr inż. Stanisław RYBICKI, dr inż. Wiesława STYKA

2015 (od nr 162) – 2017 (do nr 174)

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Inż. Wiesław BLASCHKE

Kolegium Redakcyjne: dr inż. Jerzy BANAŚ, dr inż. Wiesława STYKA

2017 (od nr 174) –

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Inż. Wiesław BLASCHKE

Z-ca Redaktora Naczelnego: prof. dr hab. Joanna KULCZYCKA

Sekretarz: mgr Marcin CHOLEWA

Kolegium Redakcyjne: dr inż. Jerzy BANAŚ, mgr inż. Mieczysław MAJCHER, dr inż. Wiesława STYKA

2022 (od nr 188) –

Redaktor Naczelny: dr Olga JANIKOWSKA

Z-ca Redaktora Naczelnego: prof. dr hab. Joanna KULCZYCKA

Sekretarz: mgr inż. Natalia GENEROWICZ

Kolegium Redakcyjne: dr inż. Jerzy BANAŚ, mgr inż. Mieczysław MAJCHER, dr inż. Wiesława STYKA