Zasady publikacji

Artykuły do Czasopisma Technicznego KTT należy kierowa przesyłać w wersji elektronicznej (w plikach programu Word) na adres e-mailowy Redakcji: redakcja@ktt.net.pl.
Czasopismo Techniczne KTT jest kwartalnikiem, przewiduje się wydanie 4 numerów rocznie.