Pheidias

 PHEIDIAS – INNOWACYJNY SYSTEM HYDROMETALURGICZNEGO ODZYSKU PLATYNOWCÓW 

Celem projektu PHEIDIAS jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego, hydrometalurgicznego procesu odzysku metali z grupy platynowców, ze zużytych katalizatorów samochodowych. Przewagą konkurencyjną tej technologii jest zwiększony stopień odzysku materiału, a także znacznie niższe koszty eksploatacji. Ponadto technologia wykorzystuje rozpuszczalniki w niskich stężeniach, co poprawia efektywność gospodarowania odpadami.

Projekt koncentruje się na rynkach katalizatorów w Grecji, Polsce, Bułgarii, Słowacji, Słowenii, Rumunii oraz na Węgrzech i Cyprze, gdzie partnerzy projektu rozwinęli już sieć dostawców zużytych katalizatorów w ramach ich wcześniejszej współpracy w projekcie INNOCAT. Partnerzy zwiększą skalę współpracy i przeprowadzą pilotażowe testy eksploatacyjne proponowanej technologii, przenosząc ją z TRL5 do TRL8 w trakcie trwania projektu, a w ciągu jednego roku od zakończenia projektu ją skomercjalizują (TRL9).

Konsorcjum skupia dziewięciu partnerów :

  • Enalos Research and Development, Grecja
  • Hellenic Society for the Promotion of Research and Development Methodologies (PROMEA), Grecja
  • International Center for Advanced Materials and Raw Materials of Castilla y León – ICAMCyL, Hiszpania
  • Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (IGSMiE PAN), Polska
  • Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Słowacja
  • Uniwersytet w Miszkolcu, Węgry
  • RIS TASK PARTNER 2 – RUMUNIA, Rumunia
  • RIS TASK PARTNER 1 – SŁOWENIA, Słowenia
  • Monolithos Ltd (Lider Projektu), Grecja