Projekt RMsManager

RMsManager to projekt współfinansowany przez EIT Raw Materials, mający na celu stworzenie nowego programu edukacyjnego kształcącego przyszłych menadżerów w dziedzinie zarządzania, zrównoważonego rozwoju, efektywnego wykorzystania zasobów,  gospodarki o obiegu zamkniętym  w sektorze surowców.

Jest to odpowiedź na potrzeby studentów oraz przemysłu wydobywczego i przetwórczego na wykwalifikowaną kadrę menedżerów strategicznych, technologicznych, operacyjnych i społecznych.

Czas trwania: styczeń 2020 r. – październik 2022 r.

Projekt jest skierowany dla studentów I i II stopnia studiów technicznych wchodzących na rynek pracy, którzy są zainteresowani podniesieniem swoich kompetencji z zakresu zarządzania, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz innowacyjnych technologii i strategii.

Program edukacyjny RMsManager obejmuje szkolenia, wykłady i warsztaty, konferencje młodych naukowców oraz obozy pomysłów, podczas których wykorzystane zostaną najnowsze narzędzia edukacyjne.

W projekcie RMsManager uczestniczą wiodące, europejskie instytucje szkolnictwa wyższego, a także przedstawiciele branżowi z przemysłu wydobywczego i przetwórczego.

Jeśli jesteś zainteresowany rozwojem swojej kariery zawodowej w sektorze surowców oraz chciałbyś zagłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania zachęcamy do rekrutacji do naszego programu. Biorąc udział w naszym projekcie możesz zyskać nowe kompetencje, a w efekcie atrakcyjne oferty zatrudnienia w wymarzonym zawodzie oraz konkurencyjność na rynku pracy.

W najbliższym czasie przeprowadzimy ankietę informacyjną, aby w jak największym stopniu sprostać Państwa oczekiwaniom.