Projekt oto-GOZ

To trzyletni rządowy projekt OTO-GOZ współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w I konkursie programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG. Celem projektu było opracowanie systemu wskaźników pomiarowych, umożliwiających ocenę postępu w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wpływu gospodarki cyrkularnej na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie mezoekonomicznym (regionów) i makroekonomicznym (gospodarki narodowej). 

W ramach projektu opracowano Katalogi eko-rozwiązań w branżach:

Dzięki współfinansowaniu Narodowego Centrum Badan i Rozwoju w ramach projektu Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG opracowano trzy publikacje.

 „Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych” -redakcja naukowa dr hab. Joanna Kulczycka, IGSMiE PAN

„Wskaźniki monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym”  -redakcja naukowa dr hab. Joanna Kulczycka, IGSMiE PAN

Ewaluacja gospodarki o obiegu zamkniętym – wyzwania, bariery, korzyściwyzwania, bariery, korzyści -redakcja naukowa dr hab. Joanna Kulczycka, IGSMiE PAN