Ankieta – System Kaucyjny

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym o stanie wiedzy na temat Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) oraz oczekiwań przedsiębiorców pod względem m.in. zmian legislacyjnych dotyczących poprawy efektywności funkcjonowania firm w gospodarce o obiegu zamkniętym. 

Badania prowadzone są w ramach projektu „Social Dialogue in Circular Economy” realizowany w ramach European Social Fund+ (ESF) Social Prerogatives and Specific Competencies Lines (SocPL) realizowanego przez Pracodawców RP i SGI.

Wszelkie dane zostaną wykorzystane jedynie jako informacje zbiorcze, natomiast informacje związane z pojedynczymi organizacjami nie będą udostępniane.

Wypełnienie ankiety trwa ok. 5 minut i nie wymaga podania żadnych danych osobowych, czy też danych poufnych firmy.

Stanowisko Państwa przedsiębiorstwa w badaniu będzie miało charakter niezmiernie istotny na dalszy rozwój procesów związanych z GOZ.

Proszę o wybranie odpowiedniej ankiety umieszczonej poniżej.