Zasady publikacji

Artykuły do Czasopisma Technicznego KTT należy kierowa przesyłać w wersji elektronicznej (w plikach programu Word) na adres e-mailowy Redakcji: mbyrtek@min-pan.krakow.pl

Prosimy o wysyłanie artykułów w naszej formatce, którą można tutaj pobrać.

Czasopismo Techniczne KTT jest kwartalnikiem, przewiduje się wydanie 4 numerów rocznie.