Wybory Władz KTT na kadencję 2019-2023

W dniu 14 lutego 2019r. odbyły się wybory władz KTT na kadencję 2019-2023.

Do Władz KTT wybrano następujące osoby:

ZARZĄD
Prezes Joanna Kulczycka
Wiceprezes Agnieszka Nowaczek
Sekretarz Mieczysław Majcher
Skarbnik Elżbieta Stapurewicz
Członkowie Jerzy Banaś

Marcin Cholewa

Jan Pawełek

Wiesława Styka

KOMISJA LUSTRACYJNA

Przewodniczący Jerzy Marcinek
Sekretarz Zofia Chmura
Członkowie Agnieszka Generowicz

Leszek Reguła

Barbara Tora

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący Wiesław Blaschke
Członkowie Stanisław Blaschke

Mieczysław Góra

Jerzy Krzysztofowicz

Piotr Ostapiec

 

 

 

Wybory Władz KTT   [fot. J. Kulczycka]