Władze KTT (2003-2010)

Funkcje Kadencja
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
WYDZIAŁ
Prezes Kazimierz KOSIŃSKI Jerzy BANAŚ Jerzy BANAŚ Jerzy BANAŚ Jerzy BANAŚ Jerzy BANAŚ Wiesław BLASCHKE Kazimierz CIMOCHOWICZ
Z-ca Prezesa Jan PROSZAK Jan PROSZAK Mieczysław GÓRA ——————– Mieczysław GÓRA Mieczysław GÓRA Jerzy BANAŚ Jerzy BANAŚ
Sekretarz Jan PROSZAK Wiesława STYKA Wiesława STYKA Wiesława STYKA Wiesława STYKA Wiesława STYKA Wiesława STYKA Wiesława STYKA
Członkowie na przeciąg dwóch lat ——————– Ryszard LANGER Ryszard LANGER Ryszard LANGER Ryszard LANGER Wacław KORDEUSZ Kazimierz CIMOCHOWICZ Mieczysław GÓRA
Joanna NOWAK Joanna NOWAK Joanna NOWAK Joanna NOWAK Ryszard LANGER Mieczysław GÓRA Krzysztof KNAPIK
Jan PAWEŁEK Jan PAWEŁEK Jan PAWEŁEK Jan PAWEŁEK Joanna NOWAK Krzysztof KNAPIK Jan PAWEŁEK
Wojciech STUDNICKI Wojciech STUDNICKI Wojciech STUDNICKI Wojciech STUDNICKI Jan PAWEŁEK Jan PAWEŁEK Marian SZELIŃSKI
Marian SZELIŃSKI Marian SZELIŃSKI Marian SZELIŃSKI Marian SZELIŃSKI Marian SZELIŃSKI Marian SZELIŃSKI  
Stanisław BLASCHKE Stanisław BLASCHKE Stanisław BLASCHKE Stanisław BLASCHKE Stanisław BLASCHKE    
Członkowie na przeciąg jednego roku ——————– Kazimierz CIMOCHOWICZ Kazimierz CIMOCHOWICZ Kazimierz CIMOCHOWICZ Kazimierz CIMOCHOWICZ Kazimierz CIMOCHOWICZ Stanisław BLASCHKE Stanisław BLASCHKE
Aleksander CWYNAR Aleksander CWYNAR Aleksander CWYNAR Aleksander CWYNAR Aleksander CWYNAR Aleksander CWYNAR Jan KRZEMIŃSKI
Adam KORZENIAK Adam KORZENIAK Adam KORZENIAK Adam KORZENIAK Adam KORZENIAK Adam KORZENIAK Joanna NOWAK
Elżbieta PŁONKA Elżbieta PŁONKA Elżbieta PŁONKA Elżbieta PŁONKA Elżbieta PŁONKA Joanna NOWAK Mieczysław ROPA
Mieczysław ROPA Mieczysław ROPA Mieczysław ROPA Mieczysław ROPA Mieczysław ROPA Elżbieta PŁONKA  
          Mieczysław ROPA  
KOMISJA LUSTRACYJNA
Przewodniczący Maciej MISCHKE Nikodem NOWAKOWSKI Nikodem NOWAKOWSKI Mieczysław DZIADKOWIEC Mieczysław DZIADKOWIEC Mieczysław DZIADKOWIEC Mieczysław DZIADKOWIEC Mieczysław DZIADKOWIEC
Członkowie ——————– Wiesław BLASCHKE Wiesław BLASCHKE Wiesław BLASCHKE Wiesław BLASCHKE Wiesław BLASCHKE Janusz JANECKI Zbigniew KORDECKI
Mieczysław DZIADKOWIEC Mieczysław DZIADKOWIEC Zbigniew KORDECKI Zbigniew KORDECKI Zbigniew KORDECKI Zbigniew KORDECKI Jacek KRUPIŃSKI
Zbigniew KORDECKI Zbigniew KORDECKI Nikodem NOWAKOWSKI Jacek KRUPIŃSKI Jacek KRUPIŃSKI Jacek KRUPIŃSKI  
SĄD HONOROWY
Przewodniczący Bronisław KOPYCIŃSKI Bronisław KOPYCIŃSKI Władysław MUSZYŃSKI Nikodem NOWAKOWSKI Nikodem NOWAKOWSKI Nikodem NOWAKOWSKI Nikodem NOWAKOWSKI Nikodem NOWAKOWSKI
Członkowie ——————– Jerzy BANAŚ Jerzy BANAŚ Jerzy BANAŚ Stanisław BLASCHKE Stanisław BLASCHKE Edward KAWA Edward KAWA
Lidia GAWLIK Lidia GAWLIK Lidia GAWLIK Lidia GAWLIK Lidia GAWLIK Jan KRZEMIŃSKI Jan KRZEMIŃSKI
Zbigniew GRUDZIŃSKI Zbigniew GRUDZIŃSKI Zbigniew GRUDZIŃSKI Zbigniew GRUDZIŃSKI Zbigniew GRUDZIŃSKI Jerzy KRZYSZTOFOWICZ Jerzy KRZYSZTOFOWICZ
Krzysztof KNAPIK Krzysztof KNAPIK Edward KAWA Edward KAWA Edward KAWA Urszula LORENC Urszula LORENC
Jerzy KRZYSZTOFOWICZ Jerzy KRZYSZTOFOWICZ Krzysztof KNAPIK Jerzy KICKI Jerzy KICKI Urszula OZGA-BLASCHKE Urszula OZGA-BLASCHKE
Urszula LORENC Urszula LORENC Jerzy KRZYSZTOFOWICZ Jan KRZEMIŃSKI Jan KRZEMIŃSKI    
Joanna NOWAK Joanna NOWAK   Jerzy KRZYSZTOFOWICZ Jerzy KRZYSZTOFOWICZ    
Nikodem NOWAKOWSKI Nikodem NOWAKOWSKI   Urszula LORENC Urszula LORENC    
      Urszula OZGA-BLASCHKE Urszula OZGA-BLASCHKE    
Zastępcy członków ——————– Urszula OZGA-BLASCHKE Urszula OZGA-BLASCHKE Urszula LORENC ——————– ——————– ——————– ——————–
Leszek STONARSKI Leszek STONARSKI Joanna NOWAK
Mieczysław GÓRA Mieczysław GÓRA Nikodem NOWAKOWSKI
Piotr OSTAPIEC Piotr OSTAPIEC Urszula OZGA-BLASCHKE
Elżbieta PŁONKA Elżbieta PŁONKA Leszek STONARSKI
Henryk TUZIŃSKI Henryk TUZIŃSKI Stefan WILKOSZ