Księgi Jubileuszowe KTT i LTP

Zapraszamy do zapoznania się z księgami jubileuszowymi:

 

Księga pamiątkowa: 1877-1927: wydana przez komisję, wybraną z łona Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie, Lwów 1927

 

Pamiętnik jubileuszowy: 1877-1902: Towarzystwo Politechniczne we Lwowie, Lwów 1902

 

Książka pamiątkowa jubileuszu  Krakowskiego Towarzystwa Technicznego 1877-1902, Kraków 1902

 

Sprawozdanie z pięćdziesięcioletniej działalności Krakowskiego Towarzystwa Technicznego 1877-1927, Kraków 1927