Projekt oto-GOZ

To trzyletni rządowy projekt OTO-GOZ współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w I konkursie programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG. Celem projektu było opracowanie systemu wskaźników pomiarowych, umożliwiających ocenę postępu w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wpływu gospodarki cyrkularnej na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie mezoekonomicznym (regionów) i makroekonomicznym (gospodarki narodowej). 

Projekt realizowany był przez konsorcjum, którego Liderem było Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a pozostali partnerzy to Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Główny Urząd Statystyczny oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

W ramach projektu opracowano Katalogi eko-rozwiązań, które można zobaczyć poniżej.

W branżach:

 • Budowlanej
 • Rolno-spożywczej
 • Chemicznej
 • Biotechnologicznej

Wybór Władz KTT

W dniu 22 czerwca br. na Walnym Zgromadzeniu zostały wybrane Władze Towarzystwa na rok 2017 w składzie:

Prezes – Joanna KULCZYCKA
Z-ca Prezesa – Wiesława STYKA
Sekretarz – Marcin CHOLEWA

Wydział (Zarząd)

Członkowie (na 2 lata)

 • Jerzy BANAŚ
 • Wiesław BLASCHKE
 • Kazimierz CIMOCHOWICZ
 • Mieczysław MAJCHER
 • Leszek ZACHUTA

Członkowie (na 1 rok)

 • Stanisław BLASCHKE
 • Krzysztof GALOS
 • Mieczysław GÓRA
 • Jerzy MARCINEK
 • Jan PAWEŁEK
 • Elżbieta STAPUREWICZ

Komisja Lustracyjna
Przewodniczący – Tadeusz SOBSTEL
Członkowie – Zbigniew GRUDZIŃSKI

 • Jacek KRUPIŃSKI
 • Katarzyna STALA-SZLUGAJ
 • Barbara TORA

Sąd Honorowy
Przewodniczący – Leszek REGUŁA
Członkowie – Zofia CHMURA

 • Renata GRUDZIŃSKA
 • Urszula OZGA-BLASCHKE
 • Eugeniusz J. SOBCZYK
 • Jarosław SZLUGAJ

Podział członków Wydziału na jednorocznych i dwuletnich wynika z zapisów Statutu obowiązującego od 1935 roku. Wybory Władz odbywają się co roku.

Zebranie Wydziału zwoła Prezes Joanna Kulczycka.