KONKURS 3W Challenge

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do inauguracyjnej edycji konkursu 3W
Challenge, skierowanego do naukowców, przedsiębiorców oraz spółek
technologicznych. 3W Challenge jest wyjątkową szansą dla projektów
zgodnych z Ideą 3W – woda, wodór, węgiel i oferuje wsparcie dla
rozwoju nowoczesnych technologii w obszarze przemysłu, energetyki,
medycyny, rolnictwa i innych sektorów gospodarki.

Cel konkursu

Celem konkursu jest wspieranie innowacyjnych projektów
badawczo-rozwojowych (B+R) oraz młodych startupów, które koncentrują
się na wykorzystaniu przynajmniej jednego z trzech kluczowych zasobów:
wody, wodoru i węgla. 3W Challenge stawia na rozwój technologii,
które mają potencjał rewolucyjnego wpływu na różne gałęzie
gospodarki.

Termin zgłoszeń:

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 stycznia 2024 r. Regulamin konkursu
oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie
www.kongres3w.pl/3w-challenge [4]

Harmonogram Konkursu:

*                    22.01.2024 – Zakończenie przyjmowania zgłoszeń
i weryfikacja projektów

*                    28-31.01.2024 – Zaproszenie wybranych projektów
na Demo Day w Warszawie

*                    26.02.2024 – Demo Day, obrady Jury i wybranie 3
Laureatów Konkursu

*                    27.02.- 8.03.2024 – Rozmowy indywidualne z
Laureatami

*                    8.03.2024 – Rozpoczęcie procesu venture buildingu


Nagrody:

Zgłaszając się do konkursu, uczestnicy mają szansę zostać jednym z
trzech Laureatów i zdobyć kompleksowe wsparcie w formie usług Venture
Buildingu dla swojego projektu, które obejmuje:

*                    Rozwój Biznesowy Projektu – w tym przygotowanie
modelu biznesowego oraz budowę planu finansowego i marketingowego.

*                    Weryfikacja Rynkowa i Dostosowanie do Klientów:
Zapewnienie analizy rynku pod kątem zapotrzebowania na rozwiązanie
oraz dostosowanie projektu do realnych potrzeb klientów.

*                    Nawiązanie Kontaktu z Inwestorami: Możliwość
nawiązania kontaktu z inwestorami już od początkowych faz rozwoju
projektu, zwiększa to szanse na pozyskanie finansowania.

Webinar

Dodatkowo pragniemy poinformować, że 10 stycznia 2024 o godz. 17.00
odbędzie się dedykowany webinar, podczas którego będzie można
uzyskać więcej informacji na temat konkursu, kryteriów oceny oraz
uzyskać odpowiedzi na ewentualne pytania uczestników. Rejestracja na
webinar odbywa się na stronie:
https://events.teams.microsoft.com/event/fb948d89-d11b-4897-8f01-b8d05f66a498@24698d4b-7f6c-45f1-8be2-8e0e1a0d5a80

Ankieta – System Kaucyjny

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym o stanie wiedzy na temat Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) oraz oczekiwań przedsiębiorców pod względem m.in. zmian legislacyjnych dotyczących poprawy efektywności funkcjonowania firm w gospodarce o obiegu zamkniętym. 

Badania prowadzone są w ramach projektu „Social Dialogue in Circular Economy” realizowany w ramach European Social Fund+ (ESF) Social Prerogatives and Specific Competencies Lines (SocPL) realizowanego przez Pracodawców RP i SGI.

Wszelkie dane zostaną wykorzystane jedynie jako informacje zbiorcze, natomiast informacje związane z pojedynczymi organizacjami nie będą udostępniane.

Wypełnienie ankiety trwa ok. 5 minut i nie wymaga podania żadnych danych osobowych, czy też danych poufnych firmy.

Stanowisko Państwa przedsiębiorstwa w badaniu będzie miało charakter niezmiernie istotny na dalszy rozwój procesów związanych z GOZ.

Proszę o wybranie odpowiedniej ankiety umieszczonej poniżej.

 

 1. Eksperci    https://forms.gle/cNtHMZbX6ZQ8yjKK7

 

 1. Detaliści  https://forms.gle/mpP82X229tx8AseJ7

 

 1. Producenci  https://forms.gle/n98rYhj8f4WEtBnw9

Konferencja „Zielone finanse” 24 październik 2023

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w Konferencji „Zielone finanse” zaplanowanej na 24 października br.,  organizowanej przez Komitet Prognoz przy Prezydium PAN we współpracy z  Polskim Stowarzyszeniem Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://prognozy.pan.pl/pl/wydarzenia

Znajduje się tam też link do książki tematycznie związanej z konferencją.

Prosimy o zarejestrowanie się poprzez link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemwyj22iH2yvku41P1_NXMafLgrnWYHRzLMbiGTBaLnc6qaQ/viewform

Projekt oto-GOZ

To trzyletni rządowy projekt OTO-GOZ współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w I konkursie programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG. Celem projektu było opracowanie systemu wskaźników pomiarowych, umożliwiających ocenę postępu w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wpływu gospodarki cyrkularnej na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie mezoekonomicznym (regionów) i makroekonomicznym (gospodarki narodowej). 

Projekt realizowany był przez konsorcjum, którego Liderem było Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a pozostali partnerzy to Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Główny Urząd Statystyczny oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

W ramach projektu opracowano Katalogi eko-rozwiązań, które można zobaczyć poniżej.

W branżach:

 • Budowlanej
 • Rolno-spożywczej
 • Chemicznej
 • Biotechnologicznej

Wybór Władz KTT

W dniu 22 czerwca br. na Walnym Zgromadzeniu zostały wybrane Władze Towarzystwa na rok 2017 w składzie:

Prezes – Joanna KULCZYCKA
Z-ca Prezesa – Wiesława STYKA
Sekretarz – Marcin CHOLEWA

Wydział (Zarząd)

Członkowie (na 2 lata)

 • Jerzy BANAŚ
 • Wiesław BLASCHKE
 • Kazimierz CIMOCHOWICZ
 • Mieczysław MAJCHER
 • Leszek ZACHUTA

Członkowie (na 1 rok)

 • Stanisław BLASCHKE
 • Krzysztof GALOS
 • Mieczysław GÓRA
 • Jerzy MARCINEK
 • Jan PAWEŁEK
 • Elżbieta STAPUREWICZ

Komisja Lustracyjna
Przewodniczący – Tadeusz SOBSTEL
Członkowie – Zbigniew GRUDZIŃSKI

 • Jacek KRUPIŃSKI
 • Katarzyna STALA-SZLUGAJ
 • Barbara TORA

Sąd Honorowy
Przewodniczący – Leszek REGUŁA
Członkowie – Zofia CHMURA

 • Renata GRUDZIŃSKA
 • Urszula OZGA-BLASCHKE
 • Eugeniusz J. SOBCZYK
 • Jarosław SZLUGAJ

Podział członków Wydziału na jednorocznych i dwuletnich wynika z zapisów Statutu obowiązującego od 1935 roku. Wybory Władz odbywają się co roku.

Zebranie Wydziału zwoła Prezes Joanna Kulczycka.