KONKURS 3W Challenge

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do inauguracyjnej edycji konkursu 3W
Challenge, skierowanego do naukowców, przedsiębiorców oraz spółek
technologicznych. 3W Challenge jest wyjątkową szansą dla projektów
zgodnych z Ideą 3W – woda, wodór, węgiel i oferuje wsparcie dla
rozwoju nowoczesnych technologii w obszarze przemysłu, energetyki,
medycyny, rolnictwa i innych sektorów gospodarki.

Cel konkursu

Celem konkursu jest wspieranie innowacyjnych projektów
badawczo-rozwojowych (B+R) oraz młodych startupów, które koncentrują
się na wykorzystaniu przynajmniej jednego z trzech kluczowych zasobów:
wody, wodoru i węgla. 3W Challenge stawia na rozwój technologii,
które mają potencjał rewolucyjnego wpływu na różne gałęzie
gospodarki.

Termin zgłoszeń:

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 stycznia 2024 r. Regulamin konkursu
oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie
www.kongres3w.pl/3w-challenge [4]

Harmonogram Konkursu:

*                    22.01.2024 – Zakończenie przyjmowania zgłoszeń
i weryfikacja projektów

*                    28-31.01.2024 – Zaproszenie wybranych projektów
na Demo Day w Warszawie

*                    26.02.2024 – Demo Day, obrady Jury i wybranie 3
Laureatów Konkursu

*                    27.02.- 8.03.2024 – Rozmowy indywidualne z
Laureatami

*                    8.03.2024 – Rozpoczęcie procesu venture buildingu


Nagrody:

Zgłaszając się do konkursu, uczestnicy mają szansę zostać jednym z
trzech Laureatów i zdobyć kompleksowe wsparcie w formie usług Venture
Buildingu dla swojego projektu, które obejmuje:

*                    Rozwój Biznesowy Projektu – w tym przygotowanie
modelu biznesowego oraz budowę planu finansowego i marketingowego.

*                    Weryfikacja Rynkowa i Dostosowanie do Klientów:
Zapewnienie analizy rynku pod kątem zapotrzebowania na rozwiązanie
oraz dostosowanie projektu do realnych potrzeb klientów.

*                    Nawiązanie Kontaktu z Inwestorami: Możliwość
nawiązania kontaktu z inwestorami już od początkowych faz rozwoju
projektu, zwiększa to szanse na pozyskanie finansowania.

Webinar

Dodatkowo pragniemy poinformować, że 10 stycznia 2024 o godz. 17.00
odbędzie się dedykowany webinar, podczas którego będzie można
uzyskać więcej informacji na temat konkursu, kryteriów oceny oraz
uzyskać odpowiedzi na ewentualne pytania uczestników. Rejestracja na
webinar odbywa się na stronie:
https://events.teams.microsoft.com/event/fb948d89-d11b-4897-8f01-b8d05f66a498@24698d4b-7f6c-45f1-8be2-8e0e1a0d5a80