Projekt oto-GOZ

To trzyletni rządowy projekt OTO-GOZ współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w I konkursie programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG. Celem projektu było opracowanie systemu wskaźników pomiarowych, umożliwiających ocenę postępu w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wpływu gospodarki cyrkularnej na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie mezoekonomicznym (regionów) i makroekonomicznym (gospodarki narodowej). 

Projekt realizowany był przez konsorcjum, którego Liderem było Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a pozostali partnerzy to Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Główny Urząd Statystyczny oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

W ramach projektu opracowano Katalogi eko-rozwiązań, które można zobaczyć poniżej.

W branżach:

  • Budowlanej
  • Rolno-spożywczej
  • Chemicznej
  • Biotechnologicznej