Wybór Władz KTT

W dniu 22 czerwca br. na Walnym Zgromadzeniu zostały wybrane Władze Towarzystwa na rok 2017 w składzie:

Prezes – Joanna KULCZYCKA
Z-ca Prezesa – Wiesława STYKA
Sekretarz – Marcin CHOLEWA

Wydział (Zarząd)

Członkowie (na 2 lata)

 • Jerzy BANAŚ
 • Wiesław BLASCHKE
 • Kazimierz CIMOCHOWICZ
 • Mieczysław MAJCHER
 • Leszek ZACHUTA

Członkowie (na 1 rok)

 • Stanisław BLASCHKE
 • Krzysztof GALOS
 • Mieczysław GÓRA
 • Jerzy MARCINEK
 • Jan PAWEŁEK
 • Elżbieta STAPUREWICZ

Komisja Lustracyjna
Przewodniczący – Tadeusz SOBSTEL
Członkowie – Zbigniew GRUDZIŃSKI

 • Jacek KRUPIŃSKI
 • Katarzyna STALA-SZLUGAJ
 • Barbara TORA

Sąd Honorowy
Przewodniczący – Leszek REGUŁA
Członkowie – Zofia CHMURA

 • Renata GRUDZIŃSKA
 • Urszula OZGA-BLASCHKE
 • Eugeniusz J. SOBCZYK
 • Jarosław SZLUGAJ

Podział członków Wydziału na jednorocznych i dwuletnich wynika z zapisów Statutu obowiązującego od 1935 roku. Wybory Władz odbywają się co roku.

Zebranie Wydziału zwoła Prezes Joanna Kulczycka.